fp komp 1

Відділення комп'ютерних технологій

Галузь знань:Інформаційні технології
Спеціальність:Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація:Технік-програміст
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика), мотиваційний лист
Детально

fp econom 1

Економічне відділення

Галузь знань:Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:Економіка
Кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр з економіки
Термін навчання:3 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика, географія), мотиваційний лист
Детально

fp law 1

Юридичне відділення

Галузь знань: Право
Спеціальність: Право
Кфаліфікація: Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
мотиваційний лист
Детально

image

Відділення мистецтв

Галузь знань: Культура та мистецтво
Спеціальність: Дизайн
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з дизайну
Термін навчання: 4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
творчий конкурс (рисунок),
мотиваційний лист
Детально
Нові надходження літератури до бібліотеки
ВСП «Технологічний фаховий коледж» НУ «Львівська політехніка»
(станом на 01.12.2021)

1  Укр мова  

Українська мова (за професійним спрямуванням). За новою програмою: навч. посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик.- Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020 (5 примірників).

2  Культура мовлення

Микитюк О. Р. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посіб. Друге видання, зі змінами та доповненнями. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017.  (1 примірник)

 
3  Фызика  

Збірник задач з фізики: навч. посіб. / Лопатинський І. Є. та ін.- Львів : С, 2016 (5 примірників)

4  Лыныйна алгебра

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Базовий курс || Linear Algebra and Analytic Geometry. Basic Course: навч. посіб. англійською мовою / П. Каленюк та ін. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. (1 примірник)

5  Диф рывняння Диференціальне та інтегральне числення: навч. посіб. / переклад з польської та редагування П. І. Каленюка та О. М. Рибицької. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. (10 примірників)
6  Алгебра геометрыя
Білонога Д. М., Каленюк П. І. Алгебра та геометрія: навч. посіб. Друге видання, виправлене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. (5 примірників)
7  ВИща математика  Вища математика: елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної : навчальний посібник / О. В. Веселовська та ін. Третє вид., виправлене і доповнене. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. (1 примірник)
8  Збырник завдань  Збірник задач з диференціальних рівнянь : Collection of Problems in Differential Equations: навч. посіб. /за ред. проф. П. І. Каленюка. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. (5 примірників)
9  Типеи будинкыв  

Типи будинків та архітектурні конструкції / Бойко Х. С. та ін. навчальний посібник. Третє видання, зі змінами та доповненнями. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. (4 примірники)

10  Креслення Рисунок

Креслення. Рисунок / Клименюк Т. М. : навч. посіб. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. 244 с (10 примірників)

11  Основи композицыъ  

Основи об’ємно-просторової композиції / Ідак Ю. В. та ін. : навч.посібникю Друге вид., доповн. -Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. (4 примірники)

12  Архытектурна композицыя

Архітектурна композиція. Курс практичних занять та завдань: навч. посіб. / за заг. ред. С. М. Лінди. Друге видання, доповнене. -Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. (4 примірники)

13  Типи будывель

Типологія громадських будівель і споруд : підручник / Лінда С. М., Моркляник О. І. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. (4 примірники)

14  Технологыъ захисту лок

Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO : навч. посіб. / Коробейнікова Т. І., Захарченко С. М. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2021. (4 примірники)

15  Вступ ынженерыъ

Вступ до інженерії програмного забезпечення : 1024 завдання для підготовки до контрольних заходів : навч. посіб. / Левус Є. В., Марусенкова Т. А. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2021. (4 примірники)

16  Основи теорыъ

Основи теорії надійності програмних систем: навч. посіб. /           Яковина В. С., Сенів М. М. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. (2 примірники)

17  Програмування мовас  

1. Шпак З. Я. Програмування мовою С: навч. посіб. Друге вид-ня., доповн. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. (2 примірники)

18  БУх облік

Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики : підручник / Загородній А. Г. та ін. 4-е вид., доопрац. і доповн. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018.

 (10 примірників)

19  Основи бєджетуввання

Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін та ін. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. (10 примірників)

20  Економіч теорія

Економічна теорія : навч. посібник / Скорик Г. І. та ін. - Львів: Вид-во Львівської політехніки. (7 примірників)

21  Історія укр  

Історія України: суспільство, культура, державність : навч. посіб. / Вербицька П. В. та ін. . - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. (5 примірників)

22  Історія культури

Вербицька П. В., Хома І. Я. Історія української культури: європейський контекст : навч. посіб. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. (2 примірники)

Нові надходження літератури до бібліотеки
ВСП «Технологічний фаховий коледж» НУ «Львівська політехніка»
(станом на 03.01.2021)
 1. Задорожний К. М. Біологія і екологія : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / К. М. Задорожний, О. М. Утєвська. – Київ : Грамота, 2018. (4 примірники)
 2. Савчин М. М. Хімія : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / М. М. Савчин. – Київ : Грамота, 2018.   (10 примірників)
 3. Гнатюк М. Р. Захист Вітчизни : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / М. Р. Гнатюк. – Київ : Генеза, 2018. (20 примірників)
 4. Масляк П. О. Географія : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна, О. Г. Бродовська. – Київ : Грамота, 2018. (9 примірників)
 5. Крупська Л. П. Економіка : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: профільний рівень / Л. П. Крупська, Г. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. – Харків : Ранок, 2018. (4 примірники)
 6. Істер О. С. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія: підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2018. (13 примірників)
 7. Головко М. В. Фізика : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / М. В. Головко, Ю. С. Мельник, Л. В. Непорожня, В. В. Сіпій. – Київ : Педагогічна думка, 2018. ( 8 примірників)
 8. Філіпенко Т. М. Правознавство : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: профільний рівень / Т. М. Філіпенко, В. Л. Сутковий. – Київ : Генеза, 2018. (14 примірників)
 9. Пометун О. І. Історія України : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – Київ : Генеза, 2018.
 10. Фасоля А. М. Українська література : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко. – Київ : Педагогічна думка, 2018. (10 примірників)
 11. Голуб Н. Б. Українська мова : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова. – Київ : Педагогічна думка, 2018. (35 примірників)
 12. Басай Н. П. Німецька мова (6-й рік навчання) : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / Н. П. Басай. – Київ : Методика Паблішинг, 2018. (3 примірники)
 13.   Карпюк О. Д. АКнглійська мова (10-й рік навчання) : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / О. Д. Карпюк. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2018. (10 примірників)
 14. Ісаєва О. О. Зарубіжна література : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2018. (9 примірників)
 15. Гісем О. В. Всесвітня історія : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018.
 16. Гісем О. В. Всесвітня історія : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: профільний рівень / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018. (4 примірники)

Нові надходження літератури до бібліотеки
ВСП «Технологічний коледж» НУ «Львівська політехніка»
(станом на 03.02.2020)
 1.  Андерсон О. А. Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський. – Київ : Школяр, 2018. – 216 с. (5 примірників)
 2.  Полянський П. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти: рівень стандарту / П. Полянський. – Київ : Грамота, 2018. – 256 с.
 3.  Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 288 с. (7 примірників)
 4.  Довгань Г. Д. Географія : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник. – Харків : Ранок, 2018. – 240 с. (3 примірники)
 5.  Єршова А. П. Геометрія : профільний рівень: підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С. В. Єршов. – Харків : Ранок, 2018. – 288 с.
 6.  Зарубіжна література : хрестоматія для 11 кл. : рівень стандарту, профільний рівень / Авт. упоряд. І. Л. Столій, Н. С. Полулях. – Харків : Ранок, 2019. – 352 с. (2 примірники)
 7.  Зарубіжна література : хрестоматія 10 кл.: рівень стандарту / упоряд. Ю. І. Ковбасенко. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 384 с.
 8.  Ніколенко О. М. Зарубіжна література : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівень стандарту / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Л. Л. Ковальова. – Київ : Грамота, 2018. – 208 с.
 9.  Величко Л. П. Хімія : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: профільний рівень / Л. П. Величко. – Київ : Школяр, 2018. – 296 с.
 10.  Економіка підприємства : підручник / Є. М. Палига, О. М. Боженко та ін.; за ред. Є. М. Палиги. – 2-ге вид., оговл. та допов. – Львів : УАД, 2013. – 688 с.
 11.  Матвієнко М. П. Дискретна математика : підручник / М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.
 12.  Щупак І. Я. Всесвітня історія : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: рівеь стандарту / І. Я. Щупак. – Київ : УОВЦ "Оріон", 2018. – 208 с.
 13.  Гісем О. О. Громадянська освіта : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти: інтегрований курс, рівень стандарту / О. О. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018. – 192 с. (3 примірники
Нові надходження літератури до бібліотеки
ВСП «Технологічний коледж» НУ «Львівська політехніка»
(станом на 15.10.2019)
 1.  Авраменко О. Українська мова : підручник для 11 кл. – Київ : Грамота, 2019. – 208 с. (378 примірників)
 2.  Авраменко О. Українська література: підручник для 11 кл. – Київ : Грамота, 2019. – 256 с.  (378 примірників)
 3.  Бевз Г., Бевз В. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія : підручник для 11 кл. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2019. – 272 с. (382 примірники)
 4. Кучма М., Задорожна І. Англійська мова : підручник для 11 кл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 208 с. (151 примірник)
 5. Гісем О., Мартинюк О. Історія України : підручник для 11 кл.– Харків : Ранок, 2019. – 288 с. (364 примірники)
 6. Руденко В., Речич Н., Потієнко В. Інформатика : підручник для 11 кл.– Харків : Ранок, 2019. – 256 с.  (340 примірників)
 7. Сиротюк В., Мирошніченко Ю. Фізика і астрономія : підручник для 11 кл. – Київ : Генеза, 2019. – 368 с. (325 примірників)
 8. Сиротюк В., Мирошніченко Ю. Астрономія : підручник для 11 кл. – Київ : Генеза, 2019. – 160 с. (25 примірників)
 9. Попель П., Крикля Л. Хімія : підручник для 11 кл. Київ : ВЦ «Академія», 2019. – 248 с.(300 примірників)
 10. Щупак І. Всесвітня історія : підручник для 11 кл. – Київ : Оріон, 2019. – 256 с.  (305 примірників)
 11. Остапченко Л. І. Біологія і екологія : підручник для 11 кл. – Київ : Генеза, 2019. – 208 с.  (385 примірників)
 12. Кобернік С., Коваленко Р. Географія : підручник для 11 кл. – Кам`янець-Подільський : Абетка, 2019. – 176 с. (378 примірників)
 13. Ковбасенко Ю. Зарубіжна література : підручник для 11 кл.– Київ : Літера ЛТД, 2019. – 256 с. (270 примірників)
 14. Басай Н., Орап В., Кириленко Р. Німецька мова : підручник для 11 кл. Київ : Методика Паблішинг, 2019. – 216 с. (32 примірники)
 15. Гнатюк М. Захист Вітчизни : підручник для 11 кл. Київ : Генеза, 2019. – 160 с.(162 примірники)
 16. Васильків І. Правознавство : підручник для 11 кл. Тернопіль : Астон, 2019. – 312 с.(10 примірників)
 17. Крупська Л., Тимченко І., Чорна Т. Економіка : підручник для 11 кл. Харків : Ранок, 2019. – 256 с.(5 примірників)
 Нові надходження літератури до бібліотеки
ВСП «Технологічний коледж» НУ «Львівська політехніка»
(станом на 01.11.2018)
 1. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підручник / В. Л.Федоренко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 616 с. (5 примірників)
 2.  Трудове право України : підручник / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 600 с.  (5 примірників)
 3. Закоморна К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми) : посіб. для підгот. до іспитів / К. О. Закоморна. – 2-ге вид., переробл. – Харків : Право, 2016. – 280 с.  (2 примірники)
 4. Правова інформація та комп`ютерні технології в юридичній діяльності: навч. посіб. / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова. – 4-те вид., змін. і доп. – Харків : Право, 2014. – 240 с. (3 примірники)
 5. Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші]; за заг. ред. І. С. Гриценка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с. (5 примірників)
 6. Матвієнко М. П. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 340 с.  (10 примірників
 7. Кучма М. І. Математичне програмування: приклади і задачі : навч. посіб. / М. І. Кучма. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 344 с. (5 примірників)
 8. Матвієнко М. П. Комп`ютерна схемотехніка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 192 с. (5 примірників)
 9. Трофанчук Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с. (5 примірників)
 10. Правознавство : підручник / відп. ред. О. В. Дзера. – 11-те вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 632 с.  (3 примірники)
 11. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 5-те вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 976 с. (5 примірників)
 12. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 5-те вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 1176 с. (5 примірників)

 

 
Нові надходження літератури до бібліотеки
ВСП «Технологічний коледж» НУ «Львівська політехніка»
(станом на 20.02.2018)
 1.  Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 352 с.  (11 примірників)
 2. Зайцева О. О. Електронний бізнес : навч. посіб. / О. О. Зайцева, І. М. Болотинюк ; за наук. ред. Н. В. Морзе. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 264 с. (1 примірник)
 3. Морзе Н. В. Інформаційні системи : навч. посіб. / Н. В. Морзе, О. З. Піх ; за наук. ред. Н. В. Морзе. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 384 с. (1 примірник)
 4. Національна економіка : навч. посіб. / за заг. ред. Носової О. В. – Київ : Центр учбової л-ри, 2013. – 512 с. (1 примірник)
 5. Бойко В. М. Митне право України : навч. посіб. Т. 1. / В. М. Бойко ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2015. – 528 с.  (3 примірники)
 6. Бойко В. М. Митне право України : навч. посіб. Т. 2. / В. М. Бойко ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2015. – 618 с.  (3 примірники)
 7.  Екологічне право : підручник / за ред. А. П. Гетьмана ; Міністерство освіти і науки України; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 432 с.
 8.  Міжнародний туризм : навч. посібник / укладачі В. С. Великочий, О. І. Дутчак, В. В. Шикеринець ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. – 254 с.  (3 примірники)
 9.  Маланюк Т. З. Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи : монографія / Т. З. Маланюк ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 304 с.  (1 примірник)
 10.  Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму / засновник ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; шеф-редактор В. Великочий. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011-. – січень-червень 2017. – № 1 (9). – 274 с.(1 примірник)
 11. Поліщук М. С. Правознавство: навч. посіб. для студ. неюрид. спец. вищ. навч. зак. / М. С. Поліщук, М. І. Логвиненко. – Харків : Право, 2014. – 108 с.

 

Нові надходження літератури до бібліотеки
ВСП «Технологічний коледж» НУ «Львівська політехніка»
(станом на 24.01.2018)
 1.  Мілаш В. С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів / В. С. Мілаш. – 4-те вид., змін. – Харків : Право, 2017. – 328 с.  (5 примірників)
 2. Економіка логістики: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, Н. В. Чорнописька та ін.; за заг. ред. Є. В. Крикавського, О. А. Похильченка. - Львів : Вид-во Львів. Політехніки, 2014. – 640 с. (5 примірників)
 3. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Практикум: навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 3-тє вид., стереотип. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 418 с. (5 примірників)
 4. Захарченко В. І. Економіка підприємства: практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) /В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 144 с. (2 примірники)
 5. Крикавський Є. В. Маркетинг та менеджмент: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Т. І. Данько, Н. Ь. Ярошевич; за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Вид-во Львів. Політехніки, 2016. – 96 с.  (3 примірники)
 6. Бурик А. Ф. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / А. Ф. Бурик, О. М. Світовий, О. Г. Мачушенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 260 с.  (1 примірник)
 7.  Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент : практикум / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей; за ред. Є. В. Крикавського. – Львів : Вид-во Львів. Політехніки, 2014. – 192 с.  (2 примірники)
 8.  Юрко І. В. Торговельне підприємництво : навч. посіб. / І. В. Юрко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 232 с.  (5 примірників)
 9.  Андруник В. А. Чисельні методи в комп`ютерних науках. Т. 1.: навч. посіб. / В. А. Андруник, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 470 с. (5 примірників)
 10.  Бех О. В. Збірник задач з математичного програмування : навч. посіб. / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів: Магнолія 2006, 2016. – 212 с.  (5 примірників)

 

 
Нові надходження літератури до бібліотеки
ВСП «Технологічний коледж» НУ «Львівська політехніка»
(станом на 13.03.2017)
 1. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : навч. посіб. / Ю. Г. Кім. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 600 с (2 примірники)
 2. Економіка торгівлі : навч. посібник / Н. О. Власова, В. А. Гросул, Н. С. Краснокутська та ін. - Харків : Світ книг, 2016. - 472 с. (5 примірників)
 3. Стрельніков О. І. Звітність підприємства : навч. посібник / О. І. Стрельніков, Ю. Л. Петрушевський . - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 312, [6] с.  (3 примірники)
 4. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підручник / М. М. Скопень, М. К. Сукач, О. П. Будя та ін. ; за ред. М. К. Сукача та М. М. Скопеня. - Київ : Ліра - К, 2017. - 764 с.  (3 примірники)
 5. Лупенко С. А. Комп’ютерна логіка : навч. посібник / С. А. Лупенко, В. В. Пасічник, Є. В. Тиш ; за заг. ред. В. В. Пасічника. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 354 с. (3 примірники)
 6. Скопень М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі :      навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. М. Скопень. - Київ : Кондор, 2016. - 302, [5] с.  (3 примірники)
 7. Буров Є. В. Комп`ютерні мережі : підручник / Є. В. Буров. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 261 с. (3 примірники)
 8. Балабанова Л. В. Логістика : підручник / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 368 с. (3 примірники)
 9. Тюріна Н. М. Логістика : навч. посібник / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 392 с. (3 примірники)
 10. Маркетинг : навч. посібник / С. В. Ковальчук, В. Л. Карпенко, Л. М. Коваль та ін. - Львів : Новий Світ-2000, 2016. - 686 с. (5 примірників)
 11. Маркетинг : навч. посібник / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин ; за заг. ред. В. В. Липчука. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 456 с.   (5 примірників)
 12. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посібник у схемах і таблицях / С. В. Смерічевська, М. В. Жаболенко, С. В. Чернишева та ін. ; за ред. С. В. Смерічевської. -  Львів : Магнолія 2006, 2016. - 552, [6] с.  (3 примірники)

 

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 25.01.17)

 1. Ковалюк Т. В. Алгоритмізація і програмування : підручник / Т. В. Ковалюк ; за ред. В. В. Пасічника. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 400 с. (3 примірники)
 2. Пасічник В. В. Веб-дизайн : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник; за заг. ред. В. В. Пасічника. - Львів : Магнолія 2006, 2016. – 400 (3 примірники)
 3. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 288 с. (5 примірників)
 4. Світова література. 10 клас : посібник – хрестоматія / Автор-упор. В. В. Щавурський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 400 с. (2 примірники)
 5. Світова література. 10 клас : хрестоматія / Упорядники Л. Г. Андронова, Л. О. Карліна. - Харків : ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. - 432 с. (1 примірник)
 6. Бєлозьорова О. М. Німецька мова. Граматичний практикум. IІІ рівень : збірник граматичних вправ для високого рівня / О. М. Бєлозьорова, С. М. Корінь. - Харків : Ранок, 2013. - 320 с. (5 примірників)
 7. Українська література : хрестоматія - довідник / Упорядник О. І. Борзенко. - Харків : Ранок, 2014. - 623 с. (1 примірник)
 8. Орвелл Джордж. Колгосп тварин : роман / Д. Орвелл. - Київ : Вид-во Жупанського, 2015. - 120 с. (1 примірник)
 9. Бурда М. І. Геометрія : підручник для 10 кл. : академічний рівень / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - Київ : Вид. дім "Освіта", 2013. (1 примірник)
 10. Винниченко Володимир. Чорна Пантера і Білий Медвідь : драми / В. Винниченко. - Київ : Знання, 2014. - 253 с. (1 примірник)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 08.11.16)

 1. Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови. Довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. - Київ : ТОВ "ВП Логос-М", 2013. - 352 с. (5 примірників)
 2. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 304 с. (1 примірник)
 3. Петрушенко, В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. - Львів : Магнолія-2006, 2014. - 506 с. (1 примірник)
 4. Петрушенко В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 312 с. (1 примірник)
 5. Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 вересня 2016 р. : (офіц. текст). Київ : Паливода А. В., 2016. – 76 с. (1 примірник)
 6. Балан П. Г. Біологія : підручник для 10 кл. / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, В. П. Поліщук. – 3-тє вид. - Київ : Генеза, 2013. - 288 с. (1 примірник)
 7. Балан П. Г. Біологія : підручник для 11 кл. / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес. – 2-ге вид. - Київ : Генеза, 2014. - 304 с. (1 примірник)
 8. Молдован А. В., Тилик Т. М. Адвокатура України : навч. посібник / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. - Київ : Алерта, 2013. – 254 с. (1 примірник)
 9. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. - 4-те видання. - Київ : Алерта, 2016. - 528 с. (1 примірник)
 10. Багряний Іван. Тигролови : роман / І. Багряний. – Київ : Знання, 2015. – 304 с. (1 примірник)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 04.02.16)

 1. Інвентаризація : практичний посібник / упорядник Д. М. Лівшиц. - Київ : Центр учб. л-ри, 2015. - 138 с. (5 примірників)
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування : станом на 22.12.2014 : практичний посібник / упорядник К. В. Безверхий. - Довідкове видання. - Київ : Центр учб. л-ри, 2015. - 150 с. (6 примірників)
 3. Ковальчук С. В. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 352 с (3 примірники)
 4. Податкова система : навчальний посібник / О. С. Іванишина, Т. А. Забарна, О. О. Мискіна [та ін.] ; за ред. В. Л. Андрущенка. - Київ : Центр учб. л-ри, 2015. - 416 с. (3 примірники)
 5. Панченко І. М. Німецька мова. Граматичний практикум. IІ рівень : збірник граматичних вправ для середнього рівня / І. М. Панченко, О. Л. Кононова. - 2-ге вид., випр. і доп. - Харків : Ранок, 2014. - 320 с. (5 примірників)
 6. Бєлозьорова О. М. Німецька мова. Граматичний практикум. IІІ рівень : збірник граматичних вправ для високого рівня / О. М. Бєлозьорова, С. М. Корінь. - Харків : Ранок, 2013. - 320 с. (5 примірників)
 7. Товарознавство (Виробнича сфера) : навчальний посібник / Я. І. Плахетко, І. П. Кінащ, В. М. Чорноус та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2015. - 400 с. (3 примірники)
 8. Воронко О. С. Економічний аналіз : навчальний посібник / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 278 с. (3 примірники)
 9. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: практикум : навчальний посібник / Н. В. Тарасенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 283 с. (3 примірники)
 10. Інформатика. 10 клас : підручник для загальноосвітніх навч. закладів : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за заг. ред. М. Згуровського. - 2-ге вид. - Київ : Генеза, 2014. - 294 с. (20 примірників)
 11. Світова література : хрестоматія : 10 клас / упорядкування О. М. Ніколенко, Р. М. Бекерської. - Київ : Грамота, 2013. - 272 с. (20 примірників)
 12. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну : підручник / М. Я. Куленко ; за ред. проф. Є. А. Антоновича. - 3-тє вид-ня, перероб. і доп. - Київ : Кондор, 2015. - 544 с. (4 примірники)
 13. Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Г. Г. Стельмащук. - Львів : Апріорі, 2013. - 255 с. (5 примірників)
 14. Ротань В. Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю : наукове видання ; із змінами та доповн. станом на 22 червня 2015 р. / В. Г. Ротань, О. Є. Сонін. - 16-те вид., доповн. та переробл. - Київ : Правова Єдність, 2015. - 598 с. (3 примірники)
 15. Туристичне країнознавство : навч. посіб. / за ред. В. Ф. Семенова. - 2-ге вид., доп. і випр. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 391 с. (1 примірник)
 16. Клименко Л. П. Системи технологій : навчальний посібник / Л. П. Клименко, С. М. Соловйов, Г. Л. Норд. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 600 с. (3 примірники)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 23.12.15)

 1. Системи технологій : навч. посіб. / Л. П. Клименко, С. М. Соловйов, Г. Л. Норд. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 600 с. (3 примірники)
 2. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / Є. П. Желібо, М. А. Овраменко, В. М. Буслик та ін. – 2-ге вид., зі змінами та доповн. – Київ : Кондор, 2009. - 520 с. (2 примірники)
 3. Збожна О. М. Основи технології : навч. посіб. / О. М. Збожна. – 4-те вид., змін. і доп. - Київ : Кондор, 2011. - 498 с. (2 примірники)
 4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка : навчальний посібник / за ред. О. З. Ватаманюка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Інтелект-Захід, 2011. - 656 с.. (1 примірник)
 5. Економічна теорія: практикум (тести і задачі) : навчальний посібник / О. Ватаманюк, Є. Майовець, М. Стирський та ін. ; за ред. О. Ватаманюка. - Львів : Інтелект-Захід, 2010. - 372 с. (1 примірник)
 6. Балан П. Г. Біологія : підручник для 10 кл. / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, В. П. Поліщук. – 3-тє вид. - Київ : Генеза, 2013. - 288 с. (1 примірник)
 7. Балан П. Г. Біологія : підруч. для 11 кл. / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. - 304 с. (1 примірник)
 8. Світова література. 10 клас : посібник-хрестоматія / автор-упор. Б. Б. Щавурський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 400 с. (2 примірники)
 9. Панкова, Є. В. Туристичне краєзнавство : навч. посібник / Є. В. Панкова. - 3-тє вид., переробл. та допов. - Київ : Альтерпрес, 2009. - 352 с. : іл. (1 примірник)
 10. Сливка С. С. Юридична деонтологія : підручник / С. С. Сливка. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : Атіка, 2010. - 296 с. (1 примірник)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 26.10.15)

 1. Балан П. Г. Біологія : підручник для 10 кл. / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, В. П. Поліщук. – 3-тє вид. - Київ : Генеза, 2013. - 288 с. (20 примірників)
 2. Балан П. Г. Біологія : підруч. для 11 кл. / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. - 304 с. (10 примірників)
 3. Ладиченко, Т. В. Всесвітня історія : підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. В. Ладиченко. - Київ : Грамота, 2013. - 224 с. (10 примірників)
 4. Паламарчук, Л. Б. Географія : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, В. В. Безуглий. - Київ : Генеза, 2011. - 304 с. (40 примірників)
 5. Алгебра і початки аналізу : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. - Харків : Гімназія, 2014. - 352 с. (50 примірників)
 6. Алгебра. 11 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. - Харків : Гімназія, 2012. - 304 с. (30 примірників)
 7. Геометрія. 10 клас : збірник задач і контрольних робіт / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. - Харків : Гімназія, 2015. - 144 с. (50примірників)
 8. Геометрія. 11 клас : збірник задач і контрольних робіт / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. - Харків : Гімназія, 2015. - 112 с. (50примірників)
 9. Попель, П. П. Хімія : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. - Київ : ВЦ "Академія", 2013. - 208 с. (10 примірників)
 10. Попель, П. П. Хімія : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. - Київ : ВЦ "Академія", 2013. - 352 с. (20 примірників)
 11. Дячун З. Й. Конструювання меблів. Корпусні вироби : навч. посіб. Ч. 1. / Й. З. Дячун. – 2-ге вид. - Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська акад.», 2011. - 387 с. (3 примірники)
 12. Дячун З. Й. Конструювання меблів. Столи, стільці та крісла, меблі для відпочинку. Взаємозамінність, міцність : навч. посіб. Ч. 2. / Й. З. Дячун. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська акад.», 2011. - 484 с. (3 примірники)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 21.10.14)

 1. Cосков А. В. Промислова електроніка. Теорія і практикум : підручник / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський ; за ред. А. Г. Соскова – К. : Каравела, 2013. – 496 с. (5 примірників)
 2. Матвієнко М. П. Теорія алгоритмів : навчальний посібник / М. П. Матвієнко. –К. : Ліра-К, 2014. – 314 с. (10 примірників)
 3. Матвієнко М. П. Архітектура комп`ютера : навчальний посібник / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. – К. : Ліра-К, 2013. – 264 с. (10 примірників)
 4. Матвієнко М. П. Дискретна математика : навчальний посібник / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2013. – 348 с. (10 примірників)
 5. Матвієнко М. П. Комп’ютерна схемотехніка : навчальний посібник / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. – К. : Ліра-К, 2013. – 192 с. (2 примірники)
 6. Матвієнко М. П. Комп’ютерна логіка : навчальний посібник / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2012. – 288 с. (10 примірників)
 7. Чисельні методи комп`ютерного аналізу : навчальний посібник / В. Я. Воропаєва, І. К. Локтіонов, Л. П. Мироненко, В. В. Турупалов ; за заг. ред. В. В. Турупалова. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 224 с. (10 примірників)
 8. Паначевний Б. І. Загальна електротехніка : підручник / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. – 3-тє вид. – К. Каравела, 2012. – 296 с. (11 примірників)
 9. Козик В. В. Організація виробництва : навчальний посібник / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. – К. : Знання, 2011. – 222 с. (6 примірників)
 10. Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2013 року : (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. – 204 с. (1 примірник)
 11. Липчук В. В. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 352 с. (3 примірники)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 22.09.14)

 1. Лубський В. І. Релігієзнавство: підручник /В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко; за ред. Лубського В. І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 448 с. (1 примірник)
 2. Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2013 року: (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. – 104 с. – (Кодекси України) (2 примірники )
 3. Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 334 с. – (Вища освіта ХХI століття) (3 примірники)
 4. Зайцев Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв`язком типових варіантів : навчальний посібник / Є. П. Зайцев. – К. : Алерта, 2013. – 440 с. (10 примірників)
 5. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – 4-те видання допов. і перероб. – К. : Алерта, 2013. – 524 с. (3 примірники)
 6. Матковський С. О. Теорія статистики : навчальний посібник / С. О. Матковський, О. Р. Марець. – 2-ге вид., стереот. – К. : Знання, 2010. – 534 с. (2 примірники)
 7. Плахетко Я. І. Товарознавство (Виробнича сфера) : навчальний посібник / Я. І. Плахетко, І. П. Кінаш, В. М. Чорноус та ін. – 1-ше вид. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 400 с. (7 примірників)
 8. Полікарпов І. С. Товарознавство. Непродовольчі товари : вироби господарського та культурно – побутового призначення : навчально – наочний посібник / І. С. Полікарпов, В. С. Лукашов, І. І. Шийко та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 296 с. (8 примірників)
 9. Катренко А. В. Управління ІТ - проектами : підручник. Книга 1. : Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 550 с. (2 примірники)
 10. Попель П. П. Хімія : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень) / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 352 с. : іл. (10 примірників)
 11. Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 2 січня 2014 року: (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2014. – 380 с. – (Кодекси України) (4 примірники )
 12. Сявавко М. С. Основи економічної інформатики : навчальний посібник / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 236 с. (10 примірників)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 07.07.14)

 1. Митний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 18 червня 2013 року: (офіц.. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. – 344 с. – (Кодекси України) (2 примірники )
 2. Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 344 с. (1 примірник)
 3. Біда С. О. Німецька мова. Граматичний практикум. І рівень / С. О. Біда. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х.: Ранок, 2014. – 320 с. (10 примірників)
 4. Козик В. В. Організація виробництва : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. – К. : Знання, 2011. – 222 с. (10 примірників)
 5. Петрович Й. М. Організація виробництва : підручник / Й. М. Петрович, Г. М. Захарчин. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 400 с. (1 підручник)
 6. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. (2 примірники)
 7. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : підручник. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Альтерпрес, 2012. – 446 с. (2 примірники)
 8. Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств : теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордин – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. (4 примірники)
 9. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 178 с. (7 примірників)
 10. Рабик В. М. Основи теорії ймовірностей : навч. посіб. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 176 с. (10 примірників)
 11. Григус І. М. Перша медична допомога : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. ¬– 176 с. (4 примірники)
 12. Практичний коментар – роз`яснення до Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні / Я. О. Васильчук, Л. А. Гарбовський, А. В. Григоренко [та ін.] – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 720 с. (1 примірник)
 13. Скрипник Н. Я. Рекреаційна географія : навч. посіб. / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 296 с. (5 примірників)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 07.04.14)

 1. Пасічник В. В. Веб-технології : підручник. Ч. 1. / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 336 с. (10 примірників)
 2. Україна. Закони. Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 жовт. 2013 р.: (офіц.текст). - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. - 208 с. (3 примірники)
 3. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник /М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. - 2-е вид. перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 472 с. (3 примірники)
 4. Маслак О. І. Економіка промислового підприємства : навчальний посібник / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 172 с. (4 примірники)
 5. Антонюк О. П. Економічний аналіз (практикум) : навчальний посібник / О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна. - 2-е вид., виправл. і доповн. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 326 с. (3 примірники)
 6. Титаренко М. В. Електротехніка : навчальний посібник / М. В. Титаренко. - К. : Кондор, 2009. - 240 с. (4 примірники) o Пічугін М. Ф. Комп`ютерна графіка : навчальний посібник / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 346 с. (5 примірників)
 7. Україна. Закони. Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 листопада 2013 р.: (офіц.текст). - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. - 144 с. - (Кодекси України)
 8. Україна. Закони. Кодекс законів про працю : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р.: (офіц.текст). - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. - 120 с. - (Кодекси України) (2 примірники)
 9. Україна. Закони. Кодекс законів про працю : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 січня 2014 р.: (офіц.текст). - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2014. - 120 с. - (Кодекси України)
 10. Комерційне товарознавство : навчальний посібник / В. А. Павлова, Г. А. Рижкова, Л. А. Гончар, В. М. Орлова, О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко. - К. : Кондор, 2012. - 286 с. (5 примірників)
 11. Козловський А. В. Комп`ютерна техніка та інформаційні технології : навчальний посібник / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 463 с. (10 примірників)
 12. Зайченко О. Ю. Комп`ютерні мережі : навчальний посібник / О. Ю. Зайченко, Ю. П. Зайченко. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2010. - 520 с. (10 примірників)
 13. Україна. Закони. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 січня 2014 р.: (офіц.текст). - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2014. - 212 с. - (Кодекси України) (2 примірники)
 14. Україна. Закони. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 21 січня 2013 р.: (офіц.текст). - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. - 216 с. - (Кодекси України) (3 примірники)
 15. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / А. В. Молдован, С. М. Мельник. - К. : Центр учбової літератури, 2013.- 368 c. (3 примірники)
 16. Україна. Закони. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 18 лютого 2013 р.: (офіц.текст). - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. - 328 с. - (Кодекси України) (3 примірники)
 17. Липчук В. В. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 352 с. ( 4 примірники)
 18. Бех О. В. Математичне програмування : навчальний посібник / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 200 с. (10 примірників)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка» (станом на 27.03.14)

 1. Ковбасенко Ю. І. Світова література : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Ю. І. Ковбасенко. - К. : Грамота, 2010. - 280 с. (130 примірників)
 2. Заболотний О. В. Українська мова : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - К. : Генеза, 2010. - 224 с. (101 примірник)
 3. Бурда М. І. Геометрія : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів: академічний рівень / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - К. : Зодіак-ЕКО, 2010. - 176 с. (67 примірників)
 4. Бар`яхтар В. Г. Фізика : підручник для 10 кл. для загальноосвіт. навч. закл.: академічний рівень / В. Г. Бар`яхтар, Ф. Я. Божинова. - Х. : Ранок, 2010. - 256 с. ( 67 примірників)
 5. Гавриш С. Б. Правознавство : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / С. Б. Гавриш, В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. - 416 с. (47 примірників)
 6. Огнев`юк В. О. Філософія. Історія філософії : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / В. О. Огнев`юк, І. Г. Утюж. - К. : Грамота, 2010. - 256 с. (70 примірників)
 7. Стафійчук В. І. Рекреалогія : навчальний посібник / В. В. Стафійчук. - 2-е вид. - К. : Альтерпрес, 2010. - 264 с.: картосхеми 15 (2 примірники)
 8. Козак Л. І. Основи програмування : навчальний посібник / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. - Львів : Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола ; Новий Світ-2000, 2011. - 328 с. (40 примірників)
 9. Якубовський В. І. Музеєзнавство : підручник / В. І. Якубовський. - Кам`янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2010. - 352 с. (5 примірників)
 10. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : підручник / Т. Г. Сокол. - К. : Альтерпрес, 2009. - 447 с. (2 примірники)
 11. Кулинич О. І. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. - 5-те вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2010. - 239 с. (4 примірники)

Нові надходження літератури до бібліотеки ВСП Технологічний коледж
НУ «Львівська політехніка»

 

1. Ректор Гаврилюк: рух у часи «застою». Спогади і думки львівських політехніків. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 324 с. ( 5 примірників)

2. Матвійків М. Д. Основи виробництва електронних апаратів: підручник / М. Д. Матвійків, В. М. Когут, О. М. Матвійків. – Львів: Апріорі, 2008. – 360 с. (160 примірників)

3. Матвійків М. Д. Технологія електронних апаратів: підручник / М. Д. Матвійків, В. М. Когут, О. М. Матвійків. – Львів: Апріорі, 2010. – 392 с. (30 примірників)

4. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; за ред. Є. П. Желібо. – 6-е вид. – К. : Каравела, 2009. – 344 с. (16 примірників)

5. Димань Т. М. Екологія людини: підручник / Т. М. Димань. – К. : ВЦ Академія, 2009. – 376 с. (3 примірники)

6. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: навчальний посібник / О. П. Мягченко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с. (5 примірників)

7. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: підручник / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. – К.: Каравела, 2009. – 280 с. (4 примірники)

8. Комова М. В. Діловодство: навчальний посібник / М. В. Комова. – 3-є вид. – Львів: Тріада плюс ; К.: Алерта, 2010. – 220 с. ( 2 примірники)

9. Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 23 січня 2012 року: (Відповідає офіц. текстові). – К.: Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 160 с. (1 примірник)

10. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: навчальний посібник / за ред. З. Г. Ватаманюка та О. З. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 540 с. (3 примірники)

11. Пістун І. П. Охорона праці (психологія безпеки): навчальний посібник / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, А. Ю. Трач. – Львів: Тріада плюс, 2010. – 476 с. (1 примірник)

12. Барвінський А. Ф. Математичне програмування. Дослідження операцій: навчальний посібник / А. Ф. Барвінський, І. Я. Олексів, З. І. Крупка, І. О. Бобик, І. І. Демків, Р. І. Квіт, В. В. Кісілевич. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 468 с. (1 примірник)

13. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручник / С. В. Шевчук. – 5-те вид., доп. і перероб. – К.: Арій, 2009. – 576 с. (3 примірники)

14. Петрушенко В. Л. Філософія: підручник / В. Л. Петрушенко. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 506 с. (3 примірники)

banner lp

Міністерство освіти і науки України

banner

karera 2