fp komp 1

Відділення комп'ютерних технологій

Галузь знань:Інформаційні технології
Спеціальність:Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація:Технік-програміст
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика), мотиваційний лист
Детально

fp econom 1

Економічне відділення

Галузь знань:Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:Економіка
Кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр з економіки
Термін навчання:3 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика, географія), мотиваційний лист
Детально

fp law 1

Юридичне відділення

Галузь знань: Право
Спеціальність: Право
Кфаліфікація: Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
мотиваційний лист
Детально

image

Відділення мистецтв

Галузь знань: Культура та мистецтво
Спеціальність: Дизайн
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з дизайну
Термін навчання: 4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
творчий конкурс (рисунок),
мотиваційний лист
Детально

Структура управління виховною роботою в закладі освіти

     Для реалізації концепції національно-громадянського виховання здобувачів освіти створена цілісна система гуманітарної освіти та виховання. З цією метою у закладі освіти призначений заступник директора з виховної роботи. До функціональних обов’язків заступника директора з виховної роботи входять:

– організація виховної роботи в коледжі;
– планування та управління виховним процесом в коледжі;
– контроль за змістом та якістю виховного процесу;
– контроль за змістом та якістю викладання соціально-гуманітарних дисциплін;
– організація позанавчальної виховної роботи;
– формування річного плану виховної роботи в закладі освіти;
– організація нарад та семінарів кураторів академічних груп, та органів студентського самоврядування.

     Для організаційно-методичного забезпечення виховного процесу в коледжі створене методичне об'єднання кураторів, до складу якого входять: заступник директора з виховної роботи; голова: методичного об'єднання кураторів, куратори академічних груп.

- Методичне обєднання кураторів розглядає:
- план виховної роботи коледжу;
- науково-методичні рекомендації з виховної роботи;
- форми і методи реалізації основних напрямів виховання;
- сценарії проведення студентських фестивалів, відзначення визначних подій та свят;
- звіти з питань виховної роботи;
- організація позанавчальної виховної роботи, в тому числі у студентському гуртожитку;
- представлення кращих кураторів академічних груп до відзначення «Кращий куратор»

     Виховну роботу в академічній групі проводить куратор.
Кандидатури куратора академічних груп рекомендують завідувачі відділеннями, узгоджують з заступником директора з виховної роботи та затверджують наказом директора до початку навчального року. Куратор академічної групи складає робочий план на рік, який затверджує заступник директора з виховної роботи. У ньому планується, зокрема, тематика виховних годин, які проводяться згідно з графіком затвердженим заступником директора з виховної роботи.

Форми і шляхи реалізації виховної роботи

     Уся освітня діяльність закладу освіти ґрунтується на принципі єдності навчання та виховання. Зважаючи на це, виховна робота у різних її формах, що обираються педагогічним і студентським колективами на основі системного демократичного підходу, здійснюється двома основними шляхами: через освітній процес і у позанавчальний час.

banner lp

Міністерство освіти і науки України

banner

karera 2