fp komp 1

Відділення комп'ютерних технологій

Галузь знань:Інформаційні технології
Спеціальність:Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація:Технік-програміст
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика), мотиваційний лист
Детально

fp econom 1

Економічне відділення

Галузь знань:Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:Економіка
Кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр з економіки
Термін навчання:3 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика, географія), мотиваційний лист
Детально

fp law 1

Юридичне відділення

Галузь знань: Право
Спеціальність: Право
Кфаліфікація: Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
мотиваційний лист
Детально

image

Відділення мистецтв

Галузь знань: Культура та мистецтво
Спеціальність: Дизайн
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з дизайну
Термін навчання: 4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
творчий конкурс (рисунок),
мотиваційний лист
Детально

Національне виховання забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли його творчі сили не будуть покалічені, а, навпаки, дадуть оригінальні, самобутні скарби задля вселюдського поступу: воно через пошану до свого народу виховає в дітях пошану до других народів і тим приведе нас не до вузького відокремлення, а до широкого єднання й світового порозуміння між народами і націями.


КОНЦЕПЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ВСП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Концепція національно – громадського вихованя є основою системи виховання студентської молоді в умовах незалежної України і становлення громадянського суспільства. Вона визначає загальні філософсько-світоглядні засади, що відповідають сучасним соціальним потребам, вибору стратегії виховання, цілісній ієрархії цінностей, а також орієнтирам щодо психолого-педагогічних підходів і методів. Реалізація концепції потребує наполегливості і великих зусиль не тільки студентів чи кураторів груп, але й усіх без винятку учасників навчально-виховного процесу.

Головною метою національного виховання студентської молоді є: є передача молодому поколінню соціального досвіду, ментальності, світогляду, багатств духовної культури народу. На цій основі формуються особистісні риси громадянина, до яких належить національна самобутність, розвинена духовність, моральна, художньо-естетична, правова, трудова, фізична, екологічна культура, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Основним завданням національного виховання студентської молоді є: формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу; бажання працювати для процвітання свого народу та готовності захищати свою державу; формування мовної культури..

 

 

 

 

banner lp

Міністерство освіти і науки України

banner

karera 2