fp komp 1

Відділення комп'ютерних технологій

Галузь знань:Інформаційні технології
Спеціальність:Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація:Технік-програміст
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика), мотиваційний лист
Детально

fp econom 1

Економічне відділення

Галузь знань:Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:Економіка
Кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр з економіки
Термін навчання:3 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика, географія), мотиваційний лист
Детально

fp law 1

Юридичне відділення

Галузь знань: Право
Спеціальність: Право
Кфаліфікація: Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
мотиваційний лист
Детально

image

Відділення мистецтв

Галузь знань: Культура та мистецтво
Спеціальність: Дизайн
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з дизайну
Термін навчання: 4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
творчий конкурс (рисунок),
мотиваційний лист
Детально

Економічне відділення здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр»

галузь знань «Управління та адміністрування»

спеціальність «Підприємництво та торгівля»

галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «Економіка»

галузь знань «Сфера обсуговування»

спеціальність «Туризм і рекреація»

 

Завідувач відділенням - Петришин Галина ІгорівнаПетришин

До складу економічного відділення входять:

- циклова комісія економіки, підприємництва та туризму

Голова комісії - Мельник Олеся Олександрівна

У складі комісії працюють:

Викладачі з педагогічним званням «старший викладач»: Гриців Олена Миронівна, Петришин Галина Ігорівна, Мельник Ірина Володимирівна, Болкун Іванна Іванівна, Вишнянчин Леся Ігорівна.

Викладачі: Бойко Наталія Михайлівна, Довга Віта Володимирівна, Мочурад Алла Дмитрівна, Комар Ірина Олегівна, Мельник Олеся Олександрівна, Бабин Тетяна Іванівна, Підвальний Мар'ян Володимирович, Крет Ірина Олексіївна, Свентозільська Уляна Миколаївна.

 Фото циклова комісія економіки підприємництва та туризму

галузь знань «Управління та адміністрування»

спеціальність «Підприємництво та торгівля»

Сфера діяльності випускника пов'язана з інформаційно-аналітичною, організаційно-виконавчою діяльністю; оптовою та роздрібною торгівлею; роботою в комерційних структурах різних форм власності та напрямів діяльності; дослідженням ринку; посередництвом у торгівлі; наданням транспортно-експедиційних послуг.

Можливі місця працевлаштування: у виробничій та торгівельній сфері; відділах маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю; в комерційних структурах, оптових та роздрібних підприємствах; заготівельно-збутових організаціях всіх форм власності.

Початкові посади фахового молодшого бакалавра: продавець-консультант; агент комерційний; агент торгівельний; комівояжер; представник торгівельний; торговець комерційний (обслуговування бізнесу та реклами); інспектор-товарознавець; інспектор торгівельний; організатор з постачання та збуту; товарознавець; торгівельний брокер; представник з реклами; фахівець з укладання комерційних контрактів по реалізації і зберіганню товарів та продукції; спеціаліст з рекламно-інформаційних пунктів; фахівець з методів розширення ринків збуту.

галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «Економіка»

Сфера діяльності випускника пов'язана із збором, систематизацією, нагромадженням первинної, планово-аналітичної, комерційної, економічної та фінансової інформації; роботою з бухгалтерською та фінансовою документацією та звітністю з використанням офісних програм в сфері обліку та аудиту; плануванням діяльності підприємства та його підрозділів; аналізом динаміки макро- і мікроекономічних процесів; аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, організацій та установ.
За умов відповідного досвіду роботи молодший спеціаліст зі спеціальності «Економіка» може адаптуватись до таких напрямів суміжної професійної діяльності як маркетинг, менеджмент, фінансова діяльність, обліково-контрольна діяльність.

Можливі місця працевлаштування: у підприємствах і організаціях малого бізнесу, в сфері виробництва, торгівлі та ресторанного господарства; фінансово-кредитних установах; проектних організаціях; зокрема відділах планування витрат та управління матеріальним забезпеченням виробництва.

Початкові посади фахового молодшого бакалавра: технік з планування; технік з праці; технік з нормування праці; хронометражист; організатор з постачання; організатор із збуту; фахівець найму робочої сили; помічник керівника малого підприємства без апарату управління; бухгалтер; касир-експерт; касир-оператор; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; молодший спеціаліст-економіст служб та відділів (планово-економічного, організації праці та заробітної плати); фахівець з фінансів, бухгалтерського обліку, менеджменту; фахівець з ціноутворення; фахівець з податків та зборів.

галузь знань «Сфера обсуговування»

спеціальність «Туризм і рекреація»

Сфера діяльності випускника пов'язана із організацією роботи туристичних фірм (туристичних агентів та туристичних операторів), а саме з розробкою, плануванням та впровадженням туристичних маршрутів і турів; оформленням необхідної технологічної документації; збором та аналізом інформації щодо якості обслуговування туристів; аналізом ринку туристичних послуг; підбором фірм-партнерів та укладання з ними відповідних договорів; наданням високоякісних послуг у сфері гостинності та туристичного обслуговування відповідно до світових стандартів.

Можливі місця працевлаштування: готельно-туристичні комплекси, туристичні фірми, екскурсійні бюро, інформаційні туристичні центри, місцеві державні відділи туризму.

Початкові посади фахового молодшого бакалавра: фахівець із гостинності у місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та інше), помічник менеджера туристичної фірми, фахівець візового відділу, агент із організації туризму, туризмознавець, організатор подорожей, фахівець сільського туризму, фахівець із організації дозвілля, фахівець із туристичного обслуговування, конторський службовець (подорожі), черговий інформаційно-довідкової служби, агент з доставки замовлених квитків.

banner lp

Міністерство освіти і науки України

banner

karera 2