fp komp 1

Відділення комп'ютерних технологій

Галузь знань:Інформаційні технології
Спеціальність:Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація:Технік-програміст
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
математика (тестування, профільний)
>українська мова (тестування)
Детально

fp econom 1

Економічне відділення

Галузь знань:Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:Економіка
Кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр з економіки
Термін навчання:3 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
математика (тестування, профільний)
українська мова (тестування)
Детально

fp law 1

Юридичне відділення

Галузь знань: Право
Спеціальність: Право
Кфаліфікація: Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
історія України (тестування, профільний)
українська мова (тестування)
Детально

image

Відділення мистецтв

Галузь знань: Культура та мистецтво
Спеціальність: Дизайн
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з дизайну
Термін навчання: 4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
творчий конкурс (рисунок, профільний)
українська мова (тестування, 9 кл.)
Детально

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом ВСП "Технологічного фахового коледжу
НУ «Львівська політехніка»

від 18 лютого 2021 р. № 17

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ


Відокремленого структурного підрозділу
"Технологічного фахового коледжу Національного університету
«Львівська політехніка»

1. Загальні положення

 1.1. Правила користування бібліотекою Відокремленого структурного підрозділу «Технологічного фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» (надалі – Коледж) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка», Положенням про бібліотеку Відокремленого структурного підрозділу «Технологічного фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» та «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319.

1.2. Бібліотека Коледжу є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Коледжу, який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси в Коледжі.

1.3. Користування бібліотекою Коледжу є безкоштовне.

 

2. Права та обов`язки читачів

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі та працівники підрозділів Коледжу. Користувачі інших закладів освіти обслуговуються лише в читальному залі.

2.2. Читачі мають право:

2.2.1. Отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, та інших пунктах видачі літератури.

2.2.2. Користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою.

2.2.3. Брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку студентам необхідно подати студентський квиток, а працівникам Коледжу паспорт. Користувачі інших закладів освіти подають читацький квиток і обслуговуються лише в читальному залі.

2.4. На підставі поданих документів читачу заповнюється читацький формуляр.

2.5. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з Правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов`язання їх неодмінного виконання, що засвідчується підписом в читацькому формулярі.

2.6. Навчальна література видається на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає бібліотечному фонду (пропорційно до кількості студентів у групі).

2.7. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також примірники які в малій кількості та видання на електронних носіях видаються лише в читальних залах.

2.8. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає запиту зі сторони інших читачів.

2.9. Для одержання літератури читач подає студентський квиток, працівник паспорт, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит; при отриманні книжок розписується у читацькому формулярі за кожен одержаний примірник.

2.10. Читацький формуляр засвідчує факт та дату видачі читачеві літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

2.11. Читачі зобов`язані:

2.11.1. Дбайливо ставитись до книжок та іншої друкованої літератури, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни.

2.11.2. Не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів.

2.11.3. Не робити ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки в літературі.

2.11.4. Не виймати картки з каталогів та картотек.

2.11.5. Не змінювати розміщення фондів з відкритим доступом.

2.12. При отриманні літератури читач має ретельно переглянути її і, якщо виявить якісь дефекти – повідомити бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.13. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.14. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2.15. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється з розрахунку ціни, що діє на день розрахунку та визначена каталогами-прейскурантами на закупівлю видань.

2.16. Грошова компенсація за втрачену літературу повинна вноситися читачем безпосередньо на розрахунковий рахунок Коледжу згідно виданої бухгалтерією квитанції.

2.17. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.18. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.19. На початку кожного навчального року читач повинен здійснити перереєстрацію, пред`явити всю літературу, яка зазначена в його формулярі та подовжити (при потребі) термін користування нею.

2.20. Читачі, що закінчили навчання, повинні перед отриманням диплому повернути до бібліотеки усю літературу, а у випадку втрати чи пошкодження здійснити компенсацію та підписати обхідний лист у пунктах видачі літератури.

2.21. Читачі повинні дотримуватись тиші в читальному залі та інших приміщеннях бібліотеки.

2.22. За порушення Правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись літературою на термін, що визначається завідуючою бібліотекою.

 

3. Зобов`язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди відповідно до потреб навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи Коледжу.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на навчальну, наукову, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічну картотеку, готує списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні відділень Коледжу, диспути та інші бібліотечні заходи.

3.6. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.7. Вивчає інформаційні потреби та здійснює забезпечення інформаційних запитів працівників, учнів і студентів Коледжу.

3.8. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.9. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

 

banner lp

Міністерство освіти і науки України

banner

karera 2